Size / Maat (cm):55 (S)
Length / Lengte (cm):28
Width / Breedte (cm):25,5
Height / Hoogte (cm):12
Brim / Rand (cm):4 - 4,5
Material / Materiaal:Fur felt (haarvilt)
Color / Kleur #:+/- 7016
Brand / Merk:Sämisch Iltis
Extra info:

Fedora Sämisch Iltis grey fur felt 55 (S)

  • € 29.90


Tags: h-7016-55-6